เลื่อน !!!! วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก บทคัดย่อ (Abstract)

เลื่อน !!!! วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก บทคัดย่อ (Abstract)

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบทคัดย่อ (Abstract) นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023 ระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2566 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น

Theme : The Role of Universities in Realizing inclusiveness and Resilience in a Global Society

Sub-theme :1) Research and Science Achievements to SDGs
2) Global Citizenship Education through Innovation and Partnership
3) Digital Transformation in University Education

เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566