ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ (Abstract) นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ (Abstract) นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023

🔔สออ.ประเทศไทย (ASAIHL Thailand) ขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้🔔
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก สออ.ประเทศไทย่ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความฯ ประเภท Country Report เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอบทความประเภทCountry Report ในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2566 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

Theme: The Role of Universities in Realizing inclusiveness and Resilience in a Global Society
Sub-themes:
1) Research and Science Achievements to SDGs
2) Global Citizenship Education through Innovation and Partnership
3) Digital Transformation in University Education

กำหนดการส่ง
-จัดส่งบทคัดย่อ (Abstract) 28 กุมภาพันธ์ 2566
-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก7 มีนาคม2566

  • จัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 31เมษายน 2566
    นำเสนอบทความที่ Soka University 10-12 มิถุนายน 2566

ส่งบทความมาที่ E-mail: contacts@cupt.net (ตามกำหนดการ)
สอบถามได้ที่ 02 126-5111 กด 1 หรือ 064-751-8170