รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

สออ.ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563