ดร.มันทนา สานติวัตร

ดร.มันทนา สานติวัตร

สออ.ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับดร.มันทนา สานติวัตร ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น พ.ศ.2562ของสภาสตรีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562