การประชุม ASAIHL Board Meeting and General Conference

การประชุม ASAIHL Board Meeting and General Conference

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. สออ.ประเทศไทย จัดการประชุม ASAIHL Board Meeting and General Conference โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting