Uncategorized

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี2565(ASAIHL OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกีย […]

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ The International Academic Network Collaborations Program 2022IANCOP 2022)
Uncategorized, การประชุม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ The International Academic Network Collaborations Program 2022IANCOP 2022)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL Internatio […]

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564
การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. สออ.ประเทศไทย จ […]

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2563
การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สออ.ประเทศไทย […]

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2563
การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สออ.ประเทศไทย […]

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 44
การประชุม

การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 44

สออ.ประเทศไทย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพร […]

อ่านต่อ