ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565
Uncategorized, การประชุม, แสดงความยินดี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่ง […]

อ่านต่อ
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี2565(ASAIHL OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)
Uncategorized

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี2565(ASAIHL OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกีย […]

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ The International Academic Network Collaborations Program 2022IANCOP 2022)
Uncategorized, การประชุม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ The International Academic Network Collaborations Program 2022IANCOP 2022)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL Internatio […]

อ่านต่อ